DANIPRO projekce vzduchotechniky

Nabízím komplexní projekční služby v oboru vzduchotechnika a klimatizace.

Činnost zahrnuje všechny fáze projektu, jako je:

  • posouzení současného stavu,
  • studie možných řešení,
  • projekty pro stavební povolení,
  • prováděcí projekty,
  • včetně rozpočtování a spolupráce při výběru dodavatele.

Jsme pojištění proti případným škodám

Mimo základní pojištění v ČKAIT je firma pojištěna proti případným škodám z výkonu povolání až do výše 2 000 000,-Kč.

Majitel firmy je řádným členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků – č. autorizace 1400297.